Message About the Academy Articles of the Academy Academy Journal
Top>About the Academy>Committees
Editorial Committee
Kaoru Konishi*, Yoshiko Kudo**, Miyuki Ishiabshi, Mitsuko Ushikubo, Wakanako Ono, Hiroko Kase, Nanae Kushino, Momoe Konagaya, Masakazu Shirasawa, Yoshihito Takemoto, Satoko Nagata, Midori Furuse, Kazutaka Masuda
Conference Steering Committee
Hiroko Kase*, Akiko Ozaki, Fumiko Kajii, Yukiko Suzuki
Publicity Committee
Yasuko Morishita*, Michiko Kawakami, Kenji Kuroda, Reiko Takeu
Ethics Committee
Satoko Nagata*, Takako Ayabe, Kaoru Konishi, Toshiyuki Takizawa
Public Policy Committee
Ayumi Kono*, Naotaka Ikeda, Mari Ueno, Hiroko Nagae, Takashi Naruse, Yasuhira Fujino, Satoru Yoshie
Awards Committee
Masakazu Shirasawa*, Shinichi Okada, Tomoko Kamei, Kaoru Konishi
Practical Research Grant Committee
Mitsuko Ushikubo*, Satoshi Kanbe, Shizuko Tanigaki, Hisae Nakatani, Noriko Hirasawa
Continuing Education Committee
Nobuaki Shimoda*, Yukie Enomoto, Michiko Fukushima, Junko Minai
Developing Guidelines Committee
Tomoko Kamei*, Kanawo Tsuji**, Shinichi Okada, Akiko Ozaki, Hiroko Kase, Nobuaki Shimoda

* Chair Person

** Vice-Chair Person